פרוייקטים

קונסטרוקציה של מכלול מכאני הכוללת ייצור כל הפריטים במגוון טכנולוגיות הכוללות חלקי עיבוד שבבי, מבנים מרותכים, צביעה תעשייתית, רכש פריטי מדף, הרכבה ואינטגרציה.

מכלולים מכאניים אוטונומיים הכוללים ייצור במגוון טכנולוגיות הכוללות עיבוד שבבי, מבנים מרותכים, צביעה תעשייתית, הרכבה ואינטגרציה

ייצור חלקים ומכלולים מכאניים לתעשייה הצבאית. ייצור הפריטים במגוון טכנולוגיות הכוללות מבנים מרותכים, צביעה תעשייתית, הרכבה ואינטגרציה

עיבוד קונסטרוקציות מדויקות לאוטומציה תעשייתית. פרויקטים מסוג זה כוללים ייצור במגוון טכנולוגיות של עיבוד שבבי, מבנים מרותכים, צביעה תעשייתית

ייצור מסלולים לינאריים הכוללים ייצור במגוון  טכנולוגיות הכוללות מבנים מרותכים, צביעה תעשייתית, עיבוד שבבי.

מתקן אנטנה הכולל ייצור במגוון טכנולוגיות הכוללות מבנים מרותכים, הרכבה ואינטגרציה, צביעה תעשייתית

ייצור והרכבת מכלולים בעזרת מגוון טכנולוגיות הכוללות עיבוד שבבי, מבנים מרותכים, צביעה תעשייתית, רכש פרטי מדף, הרכבה ואינטגרציה